Program Přerov

Organizátoři burzy se snaží každý rok připravit pro návštěvníky co nejpestřejší program. Zde na stránce naleznete aktuální program pro tento rok, který se aktualizuje až do konání burzy. V minulých letech v programu nechyběly interaktivní exponáty, soutěže, živá knihovna povolání či prezentace vystavovatelů.

 

SOUTĚŽE NA STÁNCÍCH VYSTAVOVATELŮ

Již tradičně se každý rok na burze konají soutěže pro žáky a studenty. Soutěže si nachystají vystavovatelé, stejně tak jako ceny, které se předávají výhercům na podiu v předem určený čas. Každý žák a student při příchodu na burzu obdrží soutěžní lístek, na který zaměstnavatel potvrdí splnění soutěže. Soutěžní lístky házejí do soutěžní krabice, která je umístěna na pódiu ve velkém sále. Pro zapojení do slosování je pro soutěžícího povinné splnit minimálně 3 různé soutěžní úkoly.

Časový harmonogram losování a seznam zapojených vystavovatelů zde bude vložen koncem září před konáním burzy.

 

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ

Živá knihovna povolání je praktická ukázka vybraných povolání. Povolání prezentují vybrané školy popřípadě společně se spolupracujícími zaměstnavateli. Cílem je přiblížit žákům 8. a 9. tříd vybraná povolání.

Živá knihovna povolání v Přerově, která žákům základních škol přiblížila povolání jako chemik, elektrikář a konstruktér, měla v roce 2019 v rámci Olomouckého kraje premiéru. Prezentace těchto povolání byla kombinací ukázek praktických činností, včetně možnosti vyzkoušet si některé činnosti v praxi, exponátů a nástrojů a doprovodného komentáře z řad středoškolských pedagogů a studentů. Účelem uspořádání živé knihovny povolání bylo bližší seznámení se s jmenovanými povoláními a získání praktických a zajímavých informací, se kterými je jinak těžké běžně přijít do styku. Velkou přidanou hodnotou byl osobní kontakt s lidmi, kteří dané povolání profesně vykonávají, studují jej, nebo jej vyučují jako pedagogové. V případě přerovské živé knihovny se o prezentaci postarali studenti a pedagogové:

 

DOPROVODNÝ PROGRAM A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI