Organizátoři Přerov

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ PŘEROV

Úřad práce České republiky (ÚP ČR) je partnerem v oblastech: hlášení volných pracovních míst, zprostředkování zaměstnání, poradenství k volbě či změně povolání, rekvalifikace i dalšího profesního vzdělávání.

 

ÚP ČR zajišťuje výplatu podpor v nezaměstnanosti, nepojistných sociálních dávek i příspěvků zaměstnavatelům na zvýšení zaměstnanosti.  ÚP ČR dále nabízí ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, soustavně monitoruje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a zabezpečuje řadu dalších agend na základě zákona o zaměstnanosti, zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi a podle dalších právních předpisů.

www.uradprace.cz

Žerotínovo nám. 168/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

E: podatelna.pr@uradprace.cz  


IPS

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS) je součástí ÚP ČR a poskytuje bezplatné poradenské služby všem občanům, kteří potřebují poradit při volbě a změně povolání, popřípadě při získání či zvýšení kvalifikace.


Telefonní kontakt: 950 155 266/950 155 570

Více informací naleznete na webu IPS

https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-ips-1HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

HK ČR je jediným zákonným zástupcem podnikatelů a v české společnosti hluboce zakořeněnou a prestižní institucí. Sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 119 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších českých firem je členem HK ČR. Jedná se taktéž o jedinou podnikatelskou organizaci, která disponuje celorepublikovou regionální sítí. kraji. Důvodem jejího založení bylo zajistit jednotné zastupování zájmů podnikatelů na úrovni kraje. 

www.hkprerov.cz

Sídlo: Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov

E: hkprerov@hkprerov.czSVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní, dobrovolnou, nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR.

SP ČR je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu. Minulý rok oslavil 100 let své existence, svou tradicí navazuje na Český svaz průmyslníků založený v roce 1918.

Je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů ovlivňujících hospodářskou, sociální a environmentální legislativu.

Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné a individuální zájmy svých členů, a to také v rámci evropských a mezinárodních organizací.

Své priority definuje a hájí v těchto oblastech: legislativní proces a právní prostředí; podmínky pro investice; trh práce; vzdělávání; výzkum, vývoj a inovace; rozvoj digitální ekonomiky; energetická politika; doprava; životní prostředí; podpora exportu; daně; fondy EU a Evropská unie.

V Olomouckém kraji Svaz průmyslu a dopravy ČR sdružuje zaměstnavatele z různých průmyslových odvětví, například strojírenského, automobilového, elektrotechnického, chemického, dopravy a logistiky, informačních technologií, kovodělného, hutního, cementářského a dalších.

Hlavním úkolem regionálního zastoupení je monitorovat a hájit zájmy a potřeby členské základny v Olomouckém kraji a na základě toho iniciovat a rozvíjet spolupráci se státní správou, samosprávou, vzdělávacími institucemi a dalšími regionálními organizacemi.

Burzy práce a vzdělání v Olomouckém kraji jsou příkladem takovéto regionální aktivity Svazu a dobrým příkladem spolupráce s regionálními partnery ve prospěch zaměstnavatelů a odborného školství


Více informací o Svazu průmyslu a dopravy ČR najdete na www.spcr.cz.

Kontakt na regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy:

Richard Koubek, regionální manažer; E: rkoubek@spcr.cz; M: 733 643 511

Adresa: Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc