Program Olomouc

PROGRAM BURZY PRÁCE A VZDĚLÁNÍ OLOMOUC

Organizátoři burzy se snaží každý rok připravit pro návštěvníky co nejpestřejší program. Zde na stránce naleznete aktuální program pro tento rok, který se aktualizuje až do konání burzy. V minulých letech v programu nechyběly interaktivní exponáty, soutěže, živá knihovna povolání či prezentace vystavovatelů a přednášky významných hostů.

 

SOUTĚŽE NA STÁNCÍCH VYSTAVOVATELŮ

Již tradičně se každý rok na burze konají soutěže pro žáky a studenty. Soutěže si nachystají vystavovatelé, stejně tak jako ceny, které se předávají výhercům na podiu v předem určený čas. Každý žák a student při příchodu na burzu obdrží soutěžní lístek, na který zaměstnavatel potvrdí splnění soutěže. Soutěžní lístky se sbírají u pódia pavilonu A, kde se ve stanovený čas losuje určený počet výherců. Pro zapojení do slosování je pro soutěžícího povinné splnit minimálně 3 různé soutěžní úkoly.

Časový harmonogram losování a seznam zapojených vystavovatelů zde bude vložen na přelomu září/října před konáním burzy.

 

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ

Živá knihovna povolání je praktická ukázka vybraných povolání. Povolání prezentují vybrané školy popřípadě společně se spolupracujícími zaměstnavateli. Cílem je přiblížit žákům 8. a 9. tříd vybraná povolání.

Živá knihovna povolání Olomouc v roce 2019 žákům základních škol přiblížila povolání jako elektrikář/ elektromechanik, zdravotník, nástrojář, zemědělec a kuchař/ číšník. Prezentace těchto povolání byla opět zajištěna kombinací ukázek praktických činností, včetně možnosti vyzkoušet si některé činnosti v praxi, exponátů a nástrojů a doprovodného komentáře prezentujícími odborníky z řad středoškolských studentů a pedagogů.

Smyslem tohoto formátu bylo bližší seznámení se s jmenovanými povoláními a získání praktických a zajímavých informací, se kterými je jinak těžké běžně přijít do styku. Velkou přidanou hodnotou byl také osobní kontakt s lidmi, kteří dané povolání profesně vykonávají, studují jej, nebo jej vyučují jako pedagogové. V případě olomoucké živé knihovny se o prezentaci postarali:

 

 

SOUTĚŽ TALENTY PRO FIRMY (T-PROFI)

Od roku 2018 se na burze koná krajské kolo odborné soutěže T – PROFI (Talenty pro firmy), které probíhá v 1. patře pavilonu A. Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky s širokým spektrem navazujících a přímo spolupracujících subdodavatelských subjektů, ovlivňujících strukturu pracovního trhu. Koncept akce vychází z principu propagace činnosti zaměstnavatelů a žáků, kteří se aktivně zapojují do praktické odborné přípravy žáků.

Jednou z hlavních myšlenek akce je prohlubování praktických dovedností nezbytných pro úspěšné uplatnění v praxi. Proto jsou smíšené soutěžní týmy zastoupeny zástupci firem a společně se žáky spolupracujících středních a základních škol a společně plní stejné zadání.

Hlavním úkolem soutěžních týmů je v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení na bázi polytechnické stavebnice, a to dle zadání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrží až na místě. Speciální příprava není vyžadována, náročnost zadání odpovídá z hlediska potřebných znalostí i dovedností věkové kategorii členů týmů.

Aktuální informace budou ještě doplněny. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI