Statistiky

PÁR ÚDAJŮ A ČÍSEL Z BURZ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ, které Vás mohou zajímat

Údaje a čísla zde uvedená se budou vždy měnit společně se změnami na trhu práce.

S tím souvisí i počet návštěvníků burz, který se v posledních letech zvyšuje, ale z důvodu snižující se nezaměstnanosti se mezi návštěvníky zvyšuje podíl žáků základní škol a studentů středních škol.

 

VÝVOJ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ V LETECH

BurzyNávštěvníciJEOLPVPRSUCelkem
Rok 2017 Žáci a studenti - 637 1010 725 369 2 741
Dospělí - 1 498 490 525 328 2 841
Celkem - 2 135 1 500 1 250 697 5 582
Rok 2018 Žáci a studenti 100 730 1 200 650 564 3 244
Dospělí 60 920 800 550 210 2 540
Celkem 160 1 650 2 000 1 200 774 5 784
Rok 2019 Žáci a studenti 400 1 000 1 170 650 992 4 212
Dospělí 70 810 710 550 443 2 583
Celkem 470 1 810 1 880 1 200 1 435 6 795
Rok 2020 a 2021 Burzy práce a vzdělávání se nekonaly (pandemie Covid-19)
Rok 2022 Žáci a studenti 410  1325 1498 1150   1060   5443
Dospělí 20  502 990  356   350  2218
Celkem  430 1827 2488 1506   1410  7661
Rok 2023 Žáci a studenti  387 1578  1677  1560  1104  6306
Dospělí  32 622  1080  420  370  2524
Celkem  419 2200  2757  1980  1474  8830

VÝVOJ POČTU VYSTAVOVATELŮ V LETECH

BurzyVystavovateléJEOLPVPRSUCelkem
Rok 2017 Zaměstnavatelé - 60 34 24 20 138
Školy - 29 13 16 18 76
Celkem - 89 47 40 38 214
Rok 2018 Zaměstnavatelé 4 63 42 27 28 165
Školy 7 26 11 16 13 73
Celkem 11 89 54 43 41 238
Rok 2019 Zaměstnavatelé 16 59 43 25 27 170
Školy 5 30 14 15 11 75
Celkem 21 89 57 40 38 245
Rok 2020 a 2021 Burzy práce a vzdělávání se nekonaly (pandemie Covid-19)
Rok 2022 Zaměstnavatelé 12  43  35 24   23  137 
Školy 28  12 13   14   74
Celkem 19  71   47 37   37  211
Rok 2023 Zaměstnavatelé 10 44  33  31  29  147
Školy 10  31

 13

 14  14  82
Ostatní vystavovatelé  2 7  6  4  4  23
Celkem  22 82  52  49  47  252

SNAŽÍME SE NEUSTÁLE NĚCO VYLEPŠOVAT, a proto ….


Těšíme se na setkání s Vámi na Burzách práce a vzdělávání v Olomouckém kraji 2024!