Reference

CO O BURZÁCH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ ŘEKLI A NAPSALI… VYSTAVOVATELÉ 

„S ohledem na měnící se situaci na trhu práce je určitě vhodné, aby se zaměstnavatelé a odborné školy prezentovali na veřejnosti společně.“ Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc

 

„Největší přínos pro nás burza měla v rozšíření povědomí o naší společnosti jako zaměstnavateli v oblasti, nicméně setkali jsme se i se zajímavými potenciálními uchazeči. Smysl hodnotím určitě pozitivně, účast pro nás význam měla.“Lázně Slatinice a.s.

 

„Někteří ze studentů, díky této burze zjistí, co by je mohlo bavit za práci, nebo jaké druhy práce opravdu existují. Někdy si nedokáží představit, co znamenají některé názvy profesí.“ Statutární město Olomouc

 

„Na burze je prostor i pro společnou méně formální komunikaci mezi zástupci na stáncích. Zástupci škol a školních institucí reagují velmi pozitivně, když se zástupci ze společností přijdou s nabízenými obory seznámit, ochotně odpovídají na dotazy a rozpovídají se i o dalších zajímavých souvislostech (praxí, školících center, které školy využívají, jejich zkušenosti, apod.)“ Veolia Energie ČR, a.s.

 

„Každoročně se Burza práce vylepšuje a zvětšuje.“ Senior Flexonics Czech s.r.o.

 

„Společná prezentace škol a zaměstnavatelů je určitě přínosná, neboť hlavně zákonní zástupci vidí možnost uplatnění po absolvování školy nebo konkrétního oboru.“ Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

 

„Vynikající organizace, informace jsme měli v tištěné podobě s předstihem. Možnost setkání s budoucími uchazeči o studium i s potencionálními zaměstnavateli. Jako kariérový poradce oceňuji možnost vidět nabídku zaměstnavatelů, nejvíce oceňuji akci Živá knihovna a její organizaci pro žáky ZŠ, přišli i žáci z 8. ročníků – důležité!“  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc


INTERNET

ROKZDROJODKAZ
2020 --- ---
2019 Olomouc přejít na referenci
2019 Olomoucký deník přejít na referenci
2019 Šumpersko přejít na referenci

NOVINY

ROKZDROJODKAZ
2020 --- ---
2019 Krajánek přejít na referenci
2019 Olomoucké listy přejít na referenci