Program Šumperk

Tak jako každý rok, i letos pro vás připravujeme doprovodný program. Zde na stránce naleznete aktuální program pro tento rok, který budeme aktualizovat až do dne konání Burzy.

 

SOUTĚŽ PRO ŽÁKY A STUDENTY NA STÁNCÍCH VYSTAVOVATELŮ - ZAMĚSTNAVATELŮ

Každý žák a student při příchodu na burzu obdrží slosovatelný soutěžní lístek. Soutěž probíhá na vybraných stancích vystavovatelů, kteří mají pro žáky a studenty připravené úkoly. Žáci i studenti sbírají za splněné úkoly na stancích vystavovatelů nálepky na soutěžní kartičky. V předem stanovený čas proběhne na pódiu losování soutěžních kartiček za přítomnosti zaměstnavatelů, kteří soutěžící odmění věnovanými cenami a předání cen vylosovaným soutěžícím.  V rámci slosování budou dva soutěžící oceněni voucherem v hodnotě 3000,- Kč. Pro zapojení do slosování je pro soutěžícího povinné splnit VŠECHNY ÚKOLY.

Časový harmonogram losování a seznam zapojených vystavovatelů zveřejníme v průběhu září 2020.

 

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ

Interaktivní představení povolání ve spolupráci s místními firmami a středními školami je určeno především žákům 7. - 9. tříd ZŠ. Jde o ukázku vybraných povolání, která jsou na regionálním trhu perspektivní. Povolání prezentují uznávaní odborníci v oboru společně se spolupracujícími školami.

Živá knihovna povolání měla v Šumperku premiéru v roce 2019 a žákům základních škol přiblížila povolání jako elektromechanik a zámečník, hospodář na levandulovém poli (agronom), zdravotní sestra, technik robotizace a cukrář. Snahou organizátorů bylo pomocí formátu živé knihovny umožnit bližší seznámení se s jmenovanými povoláními a získání praktických a zajímavých informací, se kterými je jinak těžké běžně přijít do styku. Prezentace těchto povolání byla zajištěna kombinací ukázek praktických činností, včetně možnosti vyzkoušet si některé činnosti v praxi, exponátů a nástrojů a doprovodného komentáře prezentujícími odborníky z řad profesionálů, ale také středoškolských studentů a pedagogů. Velkou přidanou hodnotou byl právě osobní kontakt s lidmi, kteří dané povolání profesně vykonávají, studují jej, nebo jej vyučují jako pedagogové. V případě šumperské živé knihovny se o prezentaci postarali:

 

TALENTY PRO FIRMY (T-PROFI)

Okresní kolo odborné soutěže T – PROFI (Talenty pro firmy) proběhne v 1. patře DK Šumperk. Soutěž je zaměřená na rozvoj jemné motoriky a kreativity se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby, coby nejsilnějšího a nejrozšířenějšího odvětví národního hospodářství České republiky.

Jednou z hlavních myšlenek akce je prohlubování praktických dovedností nezbytných pro úspěšné uplatnění v praxi. Soutěžní týmy jsou složené z odborníka z vybrané firmy, žáků ZŠ (5. třída) a studentů SŠ (2. ročník), kteří společně plní stejné zadání.

 

Hlavním úkolem soutěžních týmů je v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení na bázi polytechnické stavebnice, a to dle zadání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrží až na místě. Speciální příprava není vyžadována, náročnost zadání odpovídá z hlediska potřebných znalostí i dovedností věkové kategorii členů týmů.

 

PORADENSTVÍ ÚŘADU PRÁCE (krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Šumperk)

Zkušení zaměstnanci úřadu poskytnou informace o volných místech na trhu práce, o možnostech dalšího vzdělávání v dospělosti, rekvalifikace, jak efektivně hledat zaměstnání apod.). Probíhá průběžně po celou dobu konání burzy ve stánku Úřadu práce ČR.