Program Šumperk

Tak jako každý rok, i letos pro vás připravujeme doprovodný program. Zde na stránce naleznete aktuální program pro tento rok, který budeme aktualizovat až do dne konání Burzy.

 

SOUTĚŽ PRO ŽÁKY A STUDENTY NA STÁNCÍCH VYSTAVOVATELŮ - ZAMĚSTNAVATELŮ

Každý žák a student při příchodu na burzu obdrží slosovatelný soutěžní lístek. Soutěž probíhá na vybraných stancích vystavovatelů, kteří mají pro žáky a studenty připravené úkoly. Žáci i studenti sbírají za splněné úkoly na stancích vystavovatelů nálepky na soutěžní kartičky. V předem stanovený čas proběhne na pódiu losování soutěžních kartiček za přítomnosti zaměstnavatelů, kteří soutěžící odmění věnovanými cenami a předání cen vylosovaným soutěžícím.  V rámci slosování budou dva soutěžící oceněni voucherem v hodnotě 3000,- Kč. Pro zapojení do slosování je pro soutěžícího povinné splnit VŠECHNY ÚKOLY.

Časový harmonogram losování a seznam zapojených vystavovatelů zveřejníme v průběhu září 2020.

 

ŽIVÁ KNIHOVNA POVOLÁNÍ

Živá knihovna povolání je praktická ukázka vybraných povolání, která jsou na regionálním trhu perspektivní. Určeno především žákům 7. - 9. tříd ZŠ. Živá knihovna povolání měla v Šumperku premiéru v roce 2019 a žákům základních škol přiblížila tato povolání:

 

Cílem akce je nabídnou žákům, kteří se rozhodují o dvém budoucím povolání, osobní setkání, praktickou zkušenost s odborníky ve jmenovaných profesích.  Prezentace povolání je zajištěna kombinací ukázek praktických činností, včetně možnosti vyzkoušet si některé činnosti v praxi, exponátů a nástrojů a doprovodného komentáře prezentujícími odborníky z řad profesionálů, ale také středoškolských studentů a pedagogů. Velkou přidanou hodnotou byl právě osobní kontakt s lidmi, kteří dané povolání profesně vykonávají, studují jej, nebo jej vyučují jako pedagogové. V případě šumperské živé knihovny se o prezentaci postarali:

 

 

  

PORADENSTVÍ ÚŘADU PRÁCE (krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Šumperk)

Zkušení zaměstnanci úřadu poskytnou informace o volných místech na trhu práce, o možnostech dalšího vzdělávání v dospělosti, rekvalifikace, jak efektivně hledat zaměstnání apod.). Probíhá průběžně po celou dobu konání burzy ve stánku Úřadu práce ČR.